EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE

A collaboration between ESA & national partners

Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury

O nás

Česká republika je součástí evropské sítě ESA-ESERO.

ESERO

ESERO je zkratka anglického sousloví European Space Education Resources Office, což lze volně přeložit jako „Evropská kancelář pro vzdělávání o vesmíru“.

Jde o hlavní projekt Evropské vesmírné agentury (ESA) k podpoře primárního vzdělávání v Evropě, realizovaný sekcí ESA Education prostřednictvím sítě (zatím) deseti institucí vybraných z různých členských zemí ESA.

Hlavní témata (programy) Evropské vesmírné agentury

Posláním projektu ESERO je využití témat vesmíru ke zvýšení motivace žáků pro studium technických a přírodovědných předmětů. Buduje kompletní portfolio výukových programů (sdílených napříč Evropou) a šíří je do škol především prostřednictvím akreditované výuky pedagogů.

ESERO ČR

V České republice je kancelář ESERO realizována konsorciem vzdělávacích a vědeckých institucí ve složení SCIENCE IN s.r.o. (realizace) a Univerzita Karlova v Praze, Astronomický ústav AV ČR v.v.i., České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, iQLandia o.p.s. a Vzdělávací centrum TEREZA (partneři).

banner ESERO CZ

Kancelář sídlí v Praze na Hradčanech (nad nimiž za příznivých podmínek probleskují obrazce Keplerových náčrtků) a v regionech se opírá o řadu spolupracujících institucí a také o společenstvo tzv. vesmírných ambasadorů, kteří jsou k dispozici jako kontaktní osoby v každém kraji (více o nich v kontaktech).

Filmová ukázka aktivit realizovaných v roce 2015

V rámci evropské sítě ESERO se česká kancelář specializuje na tvorbu digitálních výukových pomůcek (aplikace pro tablety, virtuální realita) a na interaktivní a badatelské formy výuky.

ESERO síť

Největší silou projektu ESERO je partnerství a sdílení výstupů a zkušeností napříč Evropou. Každá z deseti institucí je zaměřena na nějaký typ činnosti a dohromady tak pokrýváme kompletní škálu témat a výukových forem. Vytvořené výstupy si navzájem volně sdílíme, a to jak mezi kancelářemi navzájem, tak se oddělením ESA Education.

V současnosti je ESERO kancelář v těchto zemích:

Projekt ESERO je založen na partnerství a spolupráci, stejně jako hlavní vesmírné mise.

Ještě že ten vesmír máme!