EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE

A collaboration between ESA & national partners

Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury

Balóny a meteorologie


Na Gymnáziu Čajkovského 9 v Olomouci se v pondělí 13. 6. 2016 uskutečnil seminář zaměřený na balóny a meteorologii. Lektor Václav Pazdera seznámil učitele s meteorologickými balóny, jejich využitím, způsobem jejich plnění a také s metodami měření, které se na balónech provádějí. Předvedl experiment plnění bublin héliem. Účastníci si pak vyzkoušeli různé metody měření tlaku uvnitř balónu kapalinovým a kovovým manometrem a tlakoměrem Vernier a pokusili se změřit rychlost zvuku v héliu. Nakonec došlo i na samotný start balónu.