EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE

A collaboration between ESA & national partners

Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury

Mezinárodní workshop pro učitele v Holandsku 18.-22. října 2016


Učitelé ZŠ i SŠ se mohou do 15. 6. 2016 přihlásit na pětidenní Space Education International Workshop v Leidenu poblíž Amsterodamu.
Workshop o vzdělávání v oblasti vesmíru pořádají společně ESA, Galileo Teacher Training Program (GTTP) a evropský projekt Space Awareness (SA).

Učitelé se seznámí s inovativními vzdělávacími metodami v astronomii a vědách o vesmíru. Budou spolu sdílet nápady, metody a materiály vyvinuté v programech SA, GTTP, ESA a u jejich partnerů. Hlavním zaměřením workshopu je využití inspirativních výukových materiálů, představení vesmírných profesí a hodnocení vlivu motivačních aktivit na děti. Účastníci se dozvědí o vzdělávacích aktivitách a nových misích ESA. Program bude probíhat formou klíčových přednášek, prezentací, diskusí i praktických cvičení.

 

Hlavní témata:
• Proč vzdělávat o vesmíru?
• Nástroje a zdroje pro vzdělávání
• Vesmír v osnovách, vesmír napříč předměty
• Vesmír v ICT a badatelské výuce
• Evaluace
• Představení vesmírných profesí
• Současné vesmírné mise a celosvětové zájmy

Účast na workshopu včetně jedné společenské večeře je zdarma. Cestu, pobyt i stravu si hradí účastníci sami, s možností pozdějšího proplacení. ESA a Space Awareness nabízejí omezené množství příspěvků na výdaje za ubytování, cestovné a diety. Uhrazení proběhne po skončení workshopu. Žádost o příspěvek je součástí procesu registrace; oznámení bude vybraným účastníkům zasláno 30. 6. 2016. Tento příspěvek mohou získat pouze učitelé přírodovědných a technických předmětů a matematiky (STEM předměty).

 

Přihlašovací formulář zde:

 

Předběžný program workshopu a další info zde:

 

Autor Jana Marešová SCIENCE IN - Copywriter

Zobrazit profil autora