EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE

A collaboration between ESA & national partners

Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury

ESERO ČR odstartovalo!

V pondělí 1. června 2015 byla oficiálně zahájena činnost vzdělávací kanceláře Evropské vesmírné agentury (ESA) pro Českou republiku, tzv. projekt ESERO (European Space Education Resouce Office). Slavnostní ceremonie v pražském Karolinu se účastnili zástupci ESA, Ministerstva dopravy, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, krajských zastupitelstev, partnerských organizací i řada odborníků a zájemců o kosmonautiku, výzkum a popularizaci vesmíru.

Slavnostní zahájení činnosti ESERO ČR v pražském Karolinu

Oficiální část programu zahájil rektor Univerzity Karlovy v Praze, prof. MUDr. Tomáš Zima, CSc., který účastníky přivítal na půdě Karolina a vyjádřil potěšení nad tím, že se v České republice podařilo ESERO kancelář zřídit a že Univerzita Karlova je klíčovým partnerem projektu.

Jako druhý pronesl řeč hlavní delegát ESA – prof. Kai-Uwe Schrogl, vedoucí oddělení pro vztahy se členskými státy. Zdůraznil přínos technického a přírodovědného vzdělávání pro rozvoj společnosti i ESA samotné a vysvětlil způsob, jakým evropská síť kanceláří ESERO zapadá do strategie podpory těchto témat v Evropě.

V přivítání dále pokračoval zástupce Ministerstva dopravy (zaštiťuje členství České republiky v ESA a koordinuje české kosmické aktivity) Judr. Václav Kobera, ředitel odboru ITS, kosmických aktivit a VaVal.

Následovala prezentace koordinátora kanceláře ESERO ČR, RNDr. Petr Mareše, Ph.D. ze společnosti Scientica (realizace projektu). Petr Mareš představil členy konsorcia (Univerzita Karlova v Praze, Astronomický ústav AV ČR, Sdružení TEREZA, iQLANDIA Liberec a Hlavní město Praha) a další zapojené organizace (Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze, Český svaz ochránců přírody, Národní památkový ústav, Hvězdárna a planetárium Brno, Výzkumný Ústav Geodetický, Topografický a Kartografický, Dětská tisková agentura a časopis Vesmír).

Posledním bodem dopolední části programu byla řeč Marka Janáče (redaktor časopisu Vesmír, držitel Ceny Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy 2015) o inspirativní moci kosmonautiky pro vzdělávání a motivaci dětí, opřené o zkušenosti z národní soutěže Expedice Vesmír.

Ukázky aktivit, přístrojů a projektů souvisejících s kosmickým vzděláváním. A molekulární bar, v němž inspirace přímo zurčí!

V rámci polední pauzy bylo pro účastníky připraveno občerstvení, ale především velké množství aktivit a ukázek spjatých s budoucí činností kanceláře ESERO. Hosté slavnostního zahájení si mohli vyzkoušet odpalování raket s pomocí stlačeného vzduchu, shlédnout ukázku robotické činnosti R.U.R. týmu z Gymnázia Jeseník, osahat si dalekohledy Astronomického ústavu, zjistit, jak lze využít tekutý dusík jako palivo díky Laborkám.cz, prohlédnout si zajímavé tabletové aplikace z dílny Tabletaria či ochutnat drink z molekulárního baru Přírodovědců.cz.

O odpolední program se postaral svou přednáškou o robotice a jejím průnikem do školského kurikula vedoucí robotické sekce ESA Gianfranco Visentin.

Věříme, že celá akce byla důstojným začátkem vzdělávací kanceláře Evropské vesmírné agentury v Česku i vhodnou příležitostí pro setkání lidí, kteří se o vesmír a jeho přesah do vzdělávání zajímají.