EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE

A collaboration between ESA & national partners

Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury

Téma roku PIXEL VODY

EDIT: 9.10.2019

S programem Globe v České republice jsme pro školní rok 2019/2020 připravili tzv. Téma toku, které se letos zaměří na problematiku vody v krajině, a to s využitím pokročilých technologií nejenom na oběžné dráze Země. Téma roku nese název PIXEL VODY.

Téma je celoroční a zapojit se do něj mohou všechny školy, ale i zájmové kroužky z České republiky. Jeho hlavním úkolem je rozšířit povědomí o rozšiřujícím se problému sucha a nedostatečném zadržování vody v krajině. V rámci školního roku se budou zejména školní třídy zamýšlet nad dopady, které má sucho a nedostatek vody v krajině na jejich bezprostřední okolí.

Do celého roku bude rozloženo 8 hlavních aktivit (jedna aktivita na měsíc počínaje říjnem), které jsou ovšem nepovinné. Metodiky k těmto aktivitám budou volně ke stažení na našem webu a na webu partnerského programu GLOBE. Aktivity jsou vytvořeny tak aby se školy a další organizace mohly zapojit v průběhu roku.

Zapojené školy a týmy budou motivovány k tomu, aby své poznatky a nápady využili pro větší projekt. Ze strany Evropské kosmické agentury ESA se nabízí projekt CLIMATE DETECTIVES, který naše kancelář ESERO organizuje v České republice. Ze strany programu GLOBE, který u nás zastřešuje Vzdělávací centrum TEREZA, jsou to GLOBE GAMES.

Aktivity na celý rok jsou tvořeny tak, aby byly přizpůsobitelné pro základní i střední školy. Především starší žáci budou nabádáni k tomu, aby si vyzkoušeli nahlédnout nejenom na českou krajinu z nadhledu a využili tak satelitního snímkování Země v pravých, ale i nepravých barvách. Ukážeme žákům, kde a jak využívat snímkování Země, jaké má nesporné výhody oproti zkoumání přírody ze země, ale i jaké jsou s ním spojené nevýhody. K těmto účelům nám poslouží volná webová aplikace Sentinel Playground a všem známé mapy.cz.

Téma roku PIXEL VODY jsme představili na letošním Copernicus User Forum v Praze

V září se uskuteční 2 semináře, behěm kterých učitelům a mentorům ze zájmových kroužků vysvětlíme, jak PIXEL VODY v průběhu roku využít a jak jednotlivé aktivity prezentovat nejenom dětem.

  • Odborný seminář PIXEL VODY 19. 9. 2019 v Pevnosti poznání v Olomouci od 10:00 do cca 16:30. REGISTRACE ZDE
  • Odborný seminář PIXEL VODY 26. 9. 2019 v centru TEREZA v Praze od 10:00 do cca 16:30. REGISTRACE ZDE
  • Odborný seminář PIXEL VODY 9. 10. 2019 na Geofyzikálním ústavu Akademie věd ČR v Praze od 10:00 do 16:30. REGISTRACE ZDE

Na semináři se učitelé a mentoři dozví a naučí:

  • Co to je Dálkový průzkum Země (DPZ) a jak jej využít ve výuce.
  • Jak pracovat s metodikami určenými na problematiku sucha a DPZ.
  • Jak se pracuje s aplikacemi pro stahování satelitních snímků.
  • Jak z map vyčíst změny v krajině v průběhu let.
  • Jaké jsou efektivní cesty k zadržení vody v krajině.
  • O zajímavých experimentech a pokusech na téma voda.
  • A spoustu dalšího...

Climate Detectives je Výzva ke školákům, aby se rozhlédli po svém okolí, nalezli problém klimatického charakteru, prozkoumali jej, zhodnotili a navrhli jeho řešení.

V České republice je v posledních letech a měsících problém sucha velmi skloňované téma, a tak chceme využít Tématu roku PIXEL VODY ke zvýšení motivace žáků zapojit se se svým projektem do Výzvy Climate Detectives. Využijte tak nově vznikajících metodik pro svůj projekt a neučte se bádat i z nadhledu. :-)

Autor SCIENCE IN SCIENCE IN - ESERO

Zobrazit profil autora