EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE

A collaboration between ESA & national partners

Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury

Copernicus User Forum 2019

Ve dnech 25. – 26. června 2019 proběhl v Národní technické knihovně Praha odborná konference „8. české uživatelské fórum Copernicus“. Sešli se zde čeští a mezinárodní odborníci na dálkové pozorování Země.

Své vize o dalším vývoji v oblasti pozorování Země představili zástupci evropské řídící struktury kosmických programů, zejména Evropské komise, Evropské kosmické agentury, Agentury pro evropský GNSS (GSA) a Evropského centra pro střednědobou předpověď počasí. Ti také se svými českými protějšky zastoupenými zejména rezorty životního prostředí, dopravy a zemědělství, ale také předními zástupci podnikatelského a start-up prostředí, diskutovali o dosavadním vývoji kosmických programů a jejich budoucí podobě při zohlednění uživatelských požadavků na data a služby programů. Akcentována byla i potřeba provázanosti poskytování dat s klíčovými strategiemi vlády České republiky: Inovační strategií ČR 2019 – 2030, Národní strategií umělé inteligence ČR a Národním kosmickým plánem.

Program Copernicus řídí Evropská komise, Evropská kosmická agentura je pak zodpovědná za jeho provoz a vývoj kosmické komponenty Sentinel, tj. vlastních družic programu. Evropské centrum pro střednědobou předpověď počasí, ECMWF, je poskytovatelem dvou ze šesti základních služeb programu, a sice služby pro klimatickou změnu a služby pro monitoring atmosféry. Letošní ročník uživatelského fóra cílil na představení budoucího směřování programu, ale i dalšího rozvoje stávajících služeb programu, jako například úspěšné spolupráce služby pro monitoring atmosféry s českou aplikací Windy, která nyní poskytuje předpovědi o globální kvalitě ovzduší právě z dat sebraných v rámci programu Copernicus. Pozornost byla věnována také nové divizi ESA, tzv. Phi Lab, která má za cíl stát se spouštěčem evropské inovace v oblasti pozorování Země.

Program a doprovodný program

Národní uživatelé, zástupci státní správy, akademického a sektoru průmyslu včetně dynamicky se rozvíjejících startupů, kteří již pro své potřeby i byznys využívají satelitní data z družic Sentinel poskytovaná na bázi plně otevřené datové politiky, měli možnost vyslovit na konferenci své uživatelské požadavky v rámci moderované panelové diskuze vedené zkušenými mentory a zástupci firem, kteří s daty pracují.

Konferenci doplnila i mladá generace prostřednictvím doprovodného programu organizovaného pro žáky základních škol a studenty středních škol, který vznikl za spolupráce Vzdělávací kanceláře Evropské kosmické agentury v České republice ESA, ESERO ČR a Vzdělávacího centra Tereza. Žáci, studenti a učitelé měli možnost seznámit se s praktickými ukázkami využití dálkového pozorování Země a naučit se s daty pracovat. Společně se zapojí do tématu roku 2019/2020 na téma voda a sucho pod názvem „Pixel vody“.

Doprovodný program byl ZDARMA a byl určen pro děti od 2. třídy ZŠ po maturitní ročníky.

Podrobný program konference včetně speakerů a doplňujících informací je volně k dispozici na webu ZDE

Autor SCIENCE IN SCIENCE IN - ESERO

Zobrazit profil autora