EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE

A collaboration between ESA & national partners

Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury

Věda na scéně

Science on Stage, neboli Věda na scéně, je mezinárodní projekt, který je zaměřen především na učitele přírodních věd na základních a středních školách. V posledních letech se zaměřuje i na učitele z předškolních vzdělávacích zařízení. V současné době se ho účastní 27 zemí.

Jedním z hlavních cílů je navazování kontaktů mezi učiteli z různých evropských zemí a sdílení zkušeností. Neméně důležité je vytvářet podmínky pro spolupráci učitelů a škol se špičkovými odborníky, vědeckými pracovišti a průmyslem. Projekt je pokračováním a rozšířením projektu Physics on Stage (Fyzika na scéně), který začal v roce 1999.

Projekt probíhá v jedno až tříletých cyklech. V rámci každého cyklu probíhají nejdříve národní akce. Vyvrcholením každého cyklu je mezinárodní festival, na kterém se setkávají vybraní reprezentanti ze všech zúčastněných zemí

Festival je vlastně několikadenní mezinárodní „veletrh nápadů“ (jednotliví účastníci mají přidělené své stánky, na kterých předvádějí své dovednosti) doplněný dílnami, ukázkovými hodinami, přednáškami a pódiovými vystoupeními i kulturním a společenským programem.

Národní kolo se odehraje 13.10.2018 v IQ Landii v Liberci. Tam bude vybráno sedm reprezentantů České republiky na mezinárodní festival Science on Stage 2019, který se uskuteční 31. 10. – 3. 11. 2019 v Cascais v Portugalsku.

Celá akce je otevřená i nesoutěžícím účastníkům v podobě osmihodinového semináře. Seminář má udělenou akreditaci MŠMT v systému DVPP (č.j. MSMT-13748/2018-2-627).

Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

Přihlášky jsou přijímány do 20.9.2018. Ke stažení: přihláška

 

Video z mezinárodního festivalu 2017 v Debrecénu

Autor SCIENCE IN SCIENCE IN - ESERO

Zobrazit profil autora