EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE

A collaboration between ESA & national partners

Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury

Dálkový průzkum ve výuce

Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací workshop pro učitele základních a středních škol zaměřený na
zpracování volně dostupných družicových dat v Open GIS SW.

Hlavní náplní semináře je práce s volně dostupnými družicovými daty: jejich stažení a základní analýzy pro
nejrůznější mapové výstupy a hodnocení změn životního prostředí. Účastníci se naučí zpracovávat
družicová data a vytvářet z nich mapy na příkladu volně dostupných dat Sentinel-2 a Open GIS softwaru
SNAP od společnosti ESA. Součástí workshopu bude i ukázka + praktické cvičení aplikací družicových snímků
v hodnocení životního prostředí.

Workshop je koncipován pro učitele ZŠ a SŠ zeměpisu, biologie, fyziky a IT. V rámci semináře bude
diskutováno zapojení družicových dat a jejich aplikací do výuky.

Seminář je organizován pod patronací projektu YCHANGE. Tento mezinárodní projekt se zaměřuje na
tvorbu výukových materiálů a na vzájemnou spolupráci mezi univerzitami, středními a základními školami v
oblasti vzdělávání dálkového průzkumu Země a geoinformatiky (https://ychange.eu).

Vstup na seminář volný, občerstvení zajištěno. Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Přednášející: RNDr. Přemysl Štych, Ph.D., Mgr. Josef Laštovička

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA

 

Termín: 7. 3. 2018, od 10:00 do 15:00 (registrace od 9:30)

 

Místo konání: Gymnázium Žďár nad Sázavou, Neumannova 1693/2, Žďár nad Sázavou, 591 01

 

Přihlášky a informace: pepa.lastovicka@gmail.com

Autor Přemysl Štych Univerzita Karlova - Odborný garant

Zobrazit profil autora